vrijdag 22 december 2017

Ceremonie met het beschermingskoord

De laatste van de vijf zaterdagmiddagen 'Leren Mediteren' bij Studio Norbruis Zaandam hebben we 'feestelijk' afgesloten met een korte ceremonie geïnspireerd op de Boeddhistische ceremonie van het beschermingskoord.

In onze cultuur van 'doe maar gewoon' en zeker in de jaren '70 zijn in Nederland ceremonies en tradities behoorlijk verloren gegaan.
Toch hebben ze zeker waarde, al was het maar vanwege het gevoel van verbondenheid met alles en iedereen om ons heen (incl. onze voorouders) en het besef dat de cyclus waarin we ons bevinden erg kort is t.o.v de universele cyclus en we deze dus mogen vieren. Het inherente gevoel van nederigheid zou velen van ons positief kunnen voeden.

Het rode koord dat gebruikt wordt in de ceremonie symboliseert bescherming en zegening.
De kleur rood is in grote delen van Azië de kleur van viering, moed en kracht.
Het rode koord is ook de symboliek in Kabbalah (Joods religieus filosofisch systeem) en Hindoeïsme.

Toevlucht in de Boeddha, Dhamma en Sangha.
Als iemand formeel Boeddhist wil worden neemt hij of zij in een kleine ceremonie toevlucht tot de Boeddha, Dhamma en Sangha. Zij neemt zich dan voor de vijf leefregels na te volgen en krijgt een Boeddhistische naam.

Het toevlucht nemen is een uiting van vertrouwen. We vertrouwen ons toe aan de Boeddha, Dhamma en Sangha. Het zijn de Drie Juwelen, zoals ze traditioneel genoemd worden. De Drie Juwelen bieden een veilige plek, een plek waarop we ons kunnen verlaten.

Deze mantra gaat daarover.

Vertrouwen in de Boeddha.
De beeltenis van de Boeddha is een beetje verworden tot een mascotte voor wellness en ontspanning, maar volgens de overleveringen was het een gewoon mens dat zichzelf ontwaakt heeft uit de worsteling die het leven is. De Boeddha wordt daarom verlicht genoemd. Als het hem gelukt is, dan zouden wij dat ook moeten kunnen, is het idee. Dus als je toevlucht neemt tot de Boeddha, dan zeg je feitelijk dat je er vertrouwen in hebt dat het jou ook kan lukken om uit de illusie waarin we leven te raken (daarover een andere keer meer). Dat wordt de Boeddha-natuur genoemd, en die heeft iedereen in zich.

Reflectie-oefening

Vertrouwen in de Dhamma
De Dhamma (of Dharma) is de leer van de Boeddha. Als je toevlucht neemt in de Dhamma, dan vertrouw je erop dat dit het pad van wijsheid en mededogen (compassie) is, en dat dit de waarheid is. Dat doe je door erover te lezen, door naar de leringen te luisteren en door te oefenen, in mediteren. De waarheid is hier nu op dit moment.

Reflectie-oefening

Vertrouwen in de Sangha
Traditioneel gezien betekent toevlucht nemen in de Sangha dat je je aansluit bij een spirituele gemeenschap met het idee dat je gesteund en gevoed kunt worden op je pad. Dat kan ook door je familie en je vrienden, en dus wordt er gezegd dat je je moet omringen met mensen die een positieve invloed op je hebben en dat je de andere beter los kunt laten, maar dat is uiteraard niet altijd mogelijk.


Reflectie-oefening
SHARE:

Geen opmerkingen

Een reactie posten

BLOGGER TEMPLATE DESIGNED BY pipdig